Allâhs skratt tyder på Allâhs välbehag

Angående ditt påstående att Allâhs skratt betyder Hans välbehag och nåd, så har du i viss mån rätt. Han (´azza wa djall) skrattar ju inte åt någon som Han inte är nöjd med. Han både skrattar och behagas. Det är bara Hans fiende som inte tar del av det. Du negerar Allâhs skratt och bekräftar bara Hans välbehag.

Om du blev skräckslagen av hadîthen om skrattet som Abû Mûsâ1 (radhiya Allâhu ´anh) rapporterade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så att du negerade den och tolkade den som odlingens skratt2, så skall du aldrig få känna någon ro med hadîthen som Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) rapporterade3. Den hadîthen beljuger ditt påstående och omöjliggör din tolkning.

1Abû Musâ al-Ash´arî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre kommer att visa Sig skrattandes på Domedagen.”

3Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den siste mannen som inträder paradiset kommer än att gå och snubbla på Vägen och än bli bränd av elden. När han har passerat den vänder han sig om och säger: ”Väldig är Han som räddade mig från dig!” Då reses ett träd framför honom så att han säger: ”Herre! Låt mig komma det nära”, varpå han kommer det nära. Då säger Han till honom: ”Människa! Behagas du av att Jag ger dig hela världen och dess motsvarighet därtill?” Han svarar: ”Herre! Gör Du narr av mig när Du är skapelsernas Herre?”

Ibn Mas´ûd skrattade och sade: ”Skall ni inte fråga varför jag skrattade? Så gjorde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och skrattade. Sedan frågade han: ”Skall ni inte fråga varför jag skrattar?” De sade: ”Varför skrattar du?” Han svarade: ”På grund av skapelsernas Herres skratt när han sade till Honom: ”Gör Du narr av mig?” Då svarar Allâh (ta´âlâ): ”Jag gör inte narr av dig men Jag är kapabel till allt Jag vill.” Därpå för Han in honom i paradiset.”

Se https://www.darulhadith.com/darfor-skrattade-allah-profeten-och-ibn-masud/