Allâhs samtal med martyren

Fråga: När Djâbirs fader ´Abdullâh stupade för Allâhs sak talade hans Herre med honom. Betyder det att Allâh talar med alla som stupar för Allâhs sak?

Svar: Nej. Det gäller särskilt honom. Det gäller särskilt Djâbirs fader – må Allâh benåda honom.