Allâhs samtal med de troende i paradiset

Allâh (ta´âlâ) sade:

“De som för en ynklig vinst förnekar förbundet med Allâh och de eder som de har svurit, skall inte få del av det eviga livet och på Uppståndelsens dag skall Allâh varken tala till dem eller se på dem, och Han skall inte rena dem; ett svårt lidande väntar dem.”1

Om det hade varit så att Han inte heller kommer att tala med de troende, hade de varit jämlika med Hans fiender. I så fall hade det inte funnits någon nytta alls i att särskilja Hans fiender med detta drag. Ty Allâhs samtal med de troende är enligt Faraos anhängare och Mu´attilah samma sak som om Han skulle äta och dricka med dem och liknande – fjärran är Allâh från det de säger.

Allâh (subhânah) har underrättat om att Han kommer att hälsa på paradisets folk. Denna hälsning är en verklig sådan och ett tal från en barmhärtig Herre. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tolkning till denna vers har redan angivits. Däri visar Sig Allâh för dem från ovan och säger:

“Fred med er, paradisets folk.”

Då får de se honom med ögonen. Härmed bekräftas Synen, Talet och Högheten. Mu´attilah förnekar dessa tre frågor och anser att den som bekräftar dem är otrogen.

Dessutom har Abû Hurayrahs hadîth om marknaden i paradiset angivits. I den sägs det följande:

“Det kommer inte att finnas en person i sittningen utan att Allâh omsluter honom och säger till honom: “Kommer du ihåg den och den dagen när du gjorde det och det?” och nämner några av hans synder i detta liv. Han kommer då att säga: “Ja. Har du inte förlåtit mig?” Då säger Allâh: “Jo. Det är tack vare Min förlåtelse som du har uppnått den här nivån.”

I ´Adî bin Hâtims hadîth står det:

“Det finns inte någon av er som Allâh inte kommer att tala med på Domedagen.”

I Buraydahs hadîth står det:

“Det finns inte någon av er som Allâh inte kommer att vara i enrum med utan tolk och ridå.”

Detsamma gäller Anas hadîth då Han talar med de troende och visar sig för dem. Fundera över hadîtherna om Synen, finner du hur de flesta består av samtal.

al-Bukhârî sade i sin “as-Sahîh”:

“Kapitel: Herrens (tabârak wa ta´âlâ) samtal med paradisets folk.”

I detta kapitel nämnde han flera hadîther. Den största gåvan i paradiset är att de troende får se Hans (tabârak wa ta´âlâ) ansikte och att de får tala med Honom. Att förneka detta innebär att förneka paradisets själ och dess högsta och bästa gåva som paradisets folk aldrig skulle kunna slå sig till ro utan.

1 3:77