Allâhs resning utan vidrörning eller sittning

Fråga: Jag läste i en islamisk bok hur versen

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

tolkades som ”en resning som enbart passar Hans väldighet och majestät utan vidrörning eller sittning”. Vad anser ni om denna tolkning?

Svar: Allâh (djalla wa ´alâ) berättar i denna vers att Han har rest Sig över Sin tron. Den Nåderikes resning över tronen är känd. Den är en av Allâhs egenskaper. Vi tror på Allâhs egenskaper och framför dem som de har nämnts. Det är endast Allâh som känner till den här resningens beskaffenhet. Vi för alltså vidare dess kunskap till Honom som känner till den. Detta är en princip inom Hans (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper. Vi tror på dem såsom de har kommit från Allâh. Så sade Imâm ash-Shâfi´î:

”Jag tror på Allâh och på det som har kommit från Allâh på så sätt som Allâh vill. Jag tror på Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och på det som har kommit från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på så sätt som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vill.”

Adderade begrepp som ”utan vidrörning” och liknande är inget Allâh har förpliktigat oss med. Vi skall inte tala på det viset. Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade när han blev frågad om Allâhs resning:

”Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den. Det är innovation att fråga om den.”

Därefter sade han:

”Jag betraktar dig endast som en innovatör. Kör ut honom från min sittning!”

Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) uttalade sig sådär innan Imâm Mâlik och sade:

”Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd.”

Allâhs (subhânah) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”2

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

”Men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”3

skall vi framföra som de har kommit. Vi vet att de är sanna och ordagranna. Det är dock endast Allâh som vet hur Hans hand, ansikte eller resning är. Det tillkommer inte oss att gå in i dessa frågor. Det är endast innovatörer som går in i dem. Exempel på dem är personen som tolkar resningen som maktövertagandet. En sådan tolkning är falsk och en förvrängning av Allâhs skrift. Således är det obligatoriskt för oss att lyssna, lyda och tro på det som har kommit från Allâh, medan beskaffenheten är något endast Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) känner till. Och Allâh vet bättre.

120:5

239:67

355:27