Allâhs oskapade befallning

Jag läste i Ibn Abî Hâtims ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”: Sâlih bin Ahmad bin Hanbal berättade för oss: Jag hörde min fader säga:

”Allâh (ta´âlâ) sade:

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ

”Skapelsen är Hans och Han befaller över allt.”1

Han berättade för oss om skapelsen och sedan om befallningen. Alltså sade Han att befallningen är inte skapelsen.”

´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: Jag hörde Ahmad bin Sinân al-Wâsitî säga:

”Allâh skilde på skapelsen och befallningen. Han kallade det ena för befallning och det andra för skapelse. Han drog alltså en linje mellan dem och sade:

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ

”Skapelsen är Hans och Han befaller över allt.”

Varje skapelse hamnar under skapelsen. Kvar blir befallningen. Befallningen är alltså inte skapad. Allâh (ta´âlâ) sade:

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ

”Detta är vad Allâh befaller er genom Sin uppenbarelse.”2

Han sände ned Sitt oskapade tal.”

17:54

265:5