Allâhs omfattning av skapelsen

Fråga: Allâhs allmänna sällskap fordrar Hans omfattning av skapelsen. Är omfattning materiell eller immateriell?

Svar: Det finns ingen nytta av att spekulera i materiell och immateriell. Hans omfattning innebär att Han (subhânah) vet vad de gör och säger.