Allâhs och profetens namn skall skrivas med högaktning

Varje gång man skriver Allâhs (ta´âlâ) namn skall man uppfölja det med högaktning och skriva exempelvis ”ta´âlâ”, ”subhânah”, ”´azza wa djall”, ”taqaddas” och dylikt.

Varje gång man skriver profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namn skriver man ”sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam” och uttalar det muntligt också. Salaf och efterträdarna hade som vana att skriva ”sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam”. Förmodligen gjorde de det som underkastelse till befallningen i Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

”Be om Salâh för honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning!”1

Man skall inte nöja sig med att bara skriva Salâh för honom om han så skulle nämnas flera gånger på en och samma rad. Det gör vissa efterblivna skribenter när de skriver ”sas”, ”saws” eller ”slm”. Allt det är olämpligt i förhållande till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rättighet. Det har rapporterats många rapporteringar om att skriva bön Salâh och Salâm fullständigt och inte förkorta det.

133:56