Allâhs nedstigning och ländernas olika tredjedelar av natten

Den ädle Shaykhen Muhammad ´Alî as-Sâbûnî fortsätter sitt desperata försvar av dem som förvränger Allâhs egenskaper och säger:

”De säger om hadîthen ”Allâh stiger ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten” att det är Hans nåd som stiger ned. Hur skall Han annars stiga ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten när det alltid är en tredjedel av natten någonstans på jorden? När det är kväll hos oss i Makkah är det nattens sista tredjedel i Indonesien. När nattens sista tredjedel är i Makkah är det förmiddag eller middag på andra platser…”

Hadîthens formuleringar tillbakavisar att det är någon annan än Allâh som stiger ned. Exempel på det är att hadîthen tolkas som att det är Hans nåd som stiger ned och säger ”Jag är Konungen! Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag kan förlåta honom? Vem frågar Mig så att Jag kan ge honom?”

Är det Allâhs nåd som säger ”Jag är Konungen!”?

Är det Allâhs nåd som säger ”Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag kan förlåta honom? Vem frågar Mig så att Jag kan ge honom?”

Är det Allâhs nåd som säger ”Jag är Konungen! Vem ber Mig om förlåtelse?”

Angående din invändning att nattens tredjedel varierar från land till land, så härrör en sådan invändning endast från en person som inte kan föreställa sig Allâhs (subhânah) väldighet och som jämför Hans nedstigning med skapelsens nedstigning. Fjärran är Allâh från det!

Likaså härrör denna invändning från forskningar kring Allâhs nedstignings beskaffenhet. Allâhs nedstigning är som alla andra Allâhs egenskaper. Vi tror på att den är verklig och vi tror på dess betydelse medan vi lämnar över dess beskaffenhet till Allâh (´azza wa djall).

Om Allâh skall ställa samtliga skapelser inför rätta på Domedagen på en gång och om Han försörjer alla skapelser på en gång och om Han hör alla böner som är på olika språk och om olika saker på en gång utan att göra fel, kan Han också stiga ned såsom Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat om Honom såsom Han vill om än nattens tredjedel varierar i de olika länderna och Allâh (ta´âlâ) vet bättre.