Allâhs närhet till den döende

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ

”Medan Vi, fastän ni inte ser, är honom närmare än ni.”1

Det vill säga med kunskap, förmåga och syn. Det har också sagts att betydelsen är att Våra sändebud som tar personens själ är närmare honom än vad ni är:

وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ

”… fastän ni inte ser…”

Det vill säga, de som kommer till honom.

156:85