Allâhs nära nåd

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/166-167)

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Allâhs nåd är nära dem som gör det goda och det rätta.”1

Han sade inte att Hans nåd är (قريبة). Sa´îd bin Djubayr sade:

“I detta sammanhang står nåden för belöning varför beskrivningen (النعت) refererar till betydelsen och inte till formuleringen. Ett annat exempel är Hans (ta´âlâ) ord:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ

“När arv skiftas i närvaro av anförvanter, faderlösa och behövande, ge dem då något därav för deras behov.”2

Han sade inte (منها) eftersom Han syftade på [maskulina] ord som arv (الميراث) och egendom (المال).”

al-Khalîl bin Ahmad sade:

“Beträffande närhet (القرب) och avstånd (البعد), förhåller de sig likadant till maskulinum och femininum, singular och plural.”

Abû ´Amr bin al-´Alâ’ sade:

“Språkligt kan ordet “nära” (القريب) betyda två saker: närhet (القرب) och avstånd (المسافة). Araberna säger “Den här kvinnan är nära (قريبة) dig”, och syftar på släktskap, och “Den här kvinnan är nära (قريب) dig”, och syftar på avstånd.”

17:56

24:8