Allâhs namn och egenskaper är otaliga

Allâh har otaliga namn. Den som räknar upp nittionio av dem, memorerar dem och handlar enligt dem kommer att – om Allâh vill – träda in i paradiset. För övrigt är Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) namn och egenskaper otaliga. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag förmår inte att hylla Dig som sig bör. Du är som Du har hyllat Dig själv. Sålunda tillkommer Dig lov och pris.”1

”Jag ber Dig vid varje namn som Du har namngivit Dig Själv med eller som Du har uppenbarat i Din bok eller som Du har lärt någon av Din skapelse eller som Du har hållit dolt för Dig själv.”2

Det finns alltså namn och egenskaper som Allâh håller dolda för Sig själv. Därför skall människan göra allt för att högakta och glorifiera Allâh genom att dyrka Honom, frukta Honom, lyda Honom, utföra Hans befallningar, undvika Hans förbud, lyda Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och älska Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och alla andra profeter och allt som Allâh älskar av änglarna, djinnerna och människorna. Det hör till den fulländade kärleken till Allâh. Den här frågan är väldig i islam och måste få sin uppmärksamhet.

1Muslim (486).

2Ahmad (3704).