Allâhs namn, egenskaper och handlingar är eviga

Fråga: Vissa säger att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade att skapelserna saknar början. Stämmer det att han har sagt så och vad betyder det?

Svar: Allâh är med Sina namn, egenskaper och handlingar först och saknar en början. Skolastikerna säger att det inte är så. De säger att Allâh var ensam och fick med tiden namn och egenskaper för att de inte skulle vara eviga tillsammans med Honom. Filosofi, med andra ord. Shaykh-ul-Islâm sade nej och att Allâh med Sina namn, egenskaper och handlingar har ingen början. Han (subhânahu wa ta´âlâ) är evig. Han har alltid skapat, skänkt uppehälle, talat, påbjudit och förbjudit. Vem kan tidsbegränsa Hans tal, hörsel eller syn? Vem kan tidsbegränsa det? Det är ett falskt tal och en nedvärdering av Allâh (´azza wa djall) att säga att det var en gång då Han saknade namn och egenskaper.