Allâhs list

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا

”De smider planer, men [även] Jag smider planer.1

Människor som beljuger sanningen smider planer och konspirerar. De försöker bedra för att förkasta sanningen. De förkastar den dock inte med bevis.

Allâh smider också planer mot dem liksom de smider planer mot Hans religion, sändebud och tjänare. Hans (subhânah) smidning av planer går ut på att föra de otrogna närmare straffet steg för steg utan att de inser vad som håller på att ske och ge dem uppskov för att sedan överraska dem med ett straff. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

”Jag ger dem ett uppskov, men Min plan ligger fast.”2

När en människa vill smida en list mot en annan, bemöter hon henne väl så att hon känner sig säker med henne. Då, helt plötsligt, slår hon till mot henne. Så gör kungar. Om Allâhs fiender gör så mot Hans gudfruktiga tjänare och religion, är Hans list mot dem fin och inte ful. Därmed kommer Han att ge dem och skona dem samtidigt som Han för dem närmare straffet steg för steg. När de är glada och lyckliga över allt som de har fått, överraskar Allâh dem med ett straff.

186:15-16

268:45