Allâhs lillfinger

Publicerad: 2008-11-25
Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/326-327)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا

”Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en jordhög…”1

Abû Dja´far at-Tabarî sade om denna vers:

”Ahmad bin Suhayl al-Wâsitî berättade för oss: Qurrah bin ´Îsâ berättade för oss: al-A´mash berättade för oss från en man, från Anas att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Då Allâh visade Sig för berget, pekade Han med Sitt finger och krossade det till en jordhög.”

Abû Ismâ´îl visade det med sitt pekfinger.”

I denna berättarkedja finns det dock en namnlös person. Därefter sade at-Tabarî:

”al-Muthannâ berättade för mig: Hadjdjâdj bin Minhâl berättade för oss: Hammâd berättade för oss från al-Layth, från Anas.” Den kända turen är dock Hammâd bin Salamah från Thâbit, från Anas, vilket Ibn Djarîr sade:

”al-Muthannâ berättade för mig: Hudbah bin Khâlid berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss från Thâbit, från Anas som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste ”Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en jordhög”, placerade tummen nära lillfingret och sade:

”Berget sjönk.”

Humayd sade till Thâbit: ”Säger han sådär?” Då lyfte Thâbit sin hand, slog på Humayds bröst och sade: ”Skall jag dölja det efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Anas har berättat det?”

På detta vis rapporterade även Imâm Ahmad i sin ”al-Musnad”:

”Abûl-Muthannâ Mu´âdh bin Mu´âdh al-´Anbarî berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss: Thâbit al-Bunânî berättade för oss från Anas bin Mâlik, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade om versen ”Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en jordhög”:

”Såhär” det vill säga att Han visade en del av lillfingret.”

Ahmad sade:

”Mu´âdh visade det för oss. Då sade Humayd at-Tawîl till honom: ”Vad menar du med det, Abû Muhammad?” Han gav då honom ett fruktansvärt hårt slag på bröstet och sade: ”Vem är du, Humayd? Vad är du, Humayd? Anas bin Mâlik berättar detta för mig från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och du säger vad jag menar med det?”

Såhär rapporterade även at-Tirmidhî från ´Abdul-Wahhâb bin al-Hakam al-Warrâq, från Mu´âdh med resterande berättarkedja. Likaså rapporterade han från ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân ad-Dârimî, från Sulaymân bin Harb, från Hammâd bin Salamah med resterande berättarkedja. Därefter sade at-Tirmidhî:

Detta är en god och autentiskt hadîth som vi endast känner till rapporteras via Hammâd.”2

På samma sätt rapporterade al-Hâkim i sin ”al-Mustadrak” via Hammâd bin Salamah med resterande berättarkedja och sade:

Detta är en autentisk hadîth som uppfyller Muslims krav och varken al-Bukhârî eller Muslim har rapporterat den.”

Den rapporteras även av Abû Muhammad al-Hasan bin Muhammad bin ´Alî al-Khallâl, från Muhammad bin ´Alî bin Suwayd, från Abûl-Qâsim al-Baghawî, från Hudbah bin Khâlid, från Hammâd bin Salamah. Han sade:

Detta är en autentisk berättarkedja som det inte finns någon brist i.”

1 7:143.

2 Imâm al-Albânî sade: ”Autentisk.” (Dhilâl-ul-Djannah (480-485))