Allâhs kunskap omger allting medan Han är ovanför Sin tron

Angående profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Allâh är med honom var han än är.”

så sade Imâm Muhammad bin Yahyâ adh-Dhuhlî:

”Det vill säga att Allâhs kunskap omger allting medan Allâh är ovanför Sin tron.”1

Beträffande lekmännens och många lärdas teori om att Allâh är överallt eller i allt existerande och syftar på Hans essens, så är det en villfarelse tagen från panenteismen. Den läran har extrema Sûfiyyah som inte gör någon skillnad mellan Skaparen och skapelsen. Deras ledare säger:

”Allt du ser med ögat är Allâh.”

Högt fjärran är Allâh från vad de säger!

1al-´Uluww (73) av adh-Dhahabî med min granskning och förkortning.