Allâhs kärlek varierar

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh älskar den starke troende mer än vad Han älskar den svage troende – och i båda finns det gott.”1

Hadîthen bekräftar Allâhs kärlek och att den förknippas med vad Han älskar och vem som utför det älskvärda. Också bevisar den att Hans kärlek förknippas med Hans vilja och önskan. Den utgör även ett belägg för att Hans kärlek varierar; Hans kärlek till den starke troende är ju starkare än vad den är till den svage troende.

1Muslim (2664), Ibn Mâdjah (79) och Ahmad (8611).