Allâhs kärlek till Mûsâ

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي

”Och Jag omgav dig med Min kärlek och du växte upp under Mitt öga.”1

I denna vers bekräftas Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) kärlek till Hans profet Mûsâ och att Han fick Sin skapelse att älska honom. Häri finns ett bevis för att Allâh såg efter Sin tjänare Mûsâ och tog hand om honom.

I versen bekräftas även Allâhs (´azza wa djall) öga som Han ser hela skapelsen med på ett verkligt sätt som endast passar Hans (djalla wa ´alâ) majestät och väldighet. Således är vi skyldiga att bekräfta de egenskaper som Skaparen bekräftar åt Sig själv. Därtill är vi övertygade om att de inte liknar skapelsernas egenskaper.

120:39