Allâhs kärlek och hat till en och samma person

Publicerad: 2011-07-15
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/122)

 

Allâh (ta´âlâ) älskar en person när det finns en anledning till kärlek och Han hatar honom när det finns en anledning till hat. Baserat på detta kan Allâh älska en person en dag och hata honom en annan. Ty domen beror på anledningen. Vad gäller handlingarna, har Allâh alltid älskat godheten, rättvisan och dylikt.

Ahl-ut-Ta’wîl förnekar dessa egenskaper. De tolkar kärleken och välbehaget som belöning eller vilja till belöning medan de tolkar vreden som straff eller vilja till straff. De säger att det fordrar brist och en liknelse av skapelsen att bekräfta dessa egenskaper.

Det korrekta är dock att de bekräftas åt Allâh (´azza wa djall) på ett sätt som passar Honom precis som med alla andra egenskaper som bekräftas av just Ahl-ut-Ta’wîl. Det är obligatoriskt att ha följande förhållande till egenskaperna som Allâh har bekräftat åt Sig själv:

1 – De skall bekräftas som verkliga och ordagranna.

2 – De skall varken jämföras eller föreställas.