Allâhs karaktär

Fråga: Vissa säger exempelvis till en student som kommer till en studiecirkel:

”Du måste ha Allâhs karaktärer.”

Hur har man Allâhs karaktärer?

Svar: Fråga honom. Jag skall svara på frågan i alla fall.

Frågeställare: Han kanske har en bra avsikt.

Svar: Det räcker med hans yttrande.

Frågeställare: Hans yttrande är allvarligt.

Svar: Ja. Det räcker med hans yttrande. Du vet ju inte vad han har i hjärtat. Har du öppnat hans hjärta? Aldrig. Du har hans yttrande framför dig. Avvisa honom väl. Jag skall ge dig en kuriosa. Det yttrandet har grund i en grundlös hadîth:

”Ha Allâhs karaktärer.”

Den är som sagt grundlös. Vad som bevisar att den är grundlös är bland andra två saker:

1 – Man säger inte att Allâh har en karaktär eller flera karaktärer. Allâh får inte beskrivas på ett sätt som Han själv inte har beskrivit Sig på.

2 – Om det hade varit tillåtet att kalla någon av Allâhs egenskaper för ”karaktär”, skulle det ha varit Hans högmod. I den autentiska hadîthen står det:

”Högmod är Mitt överplagg och väldighet är Mitt höftskynke. Den som tvistar med Mig om dem, kommer Jag att kasta i Elden.”1

Att ni skall ha Allâhs karaktärer betyder i så fall att ni skall vara högmodiga.

1Abû Dâwûd (4090).