Allâhs inhysning

al-Bukhârî sade:

66 – Ismâ´îl berättade för oss: Mâlik berättade för mig, från Ishâq bin ´Abdillâh bin Abî Talhah som berättade att Abû Murrah, ´Aqîl bin Abî Tâlibs slav, underrättade honom från Wâqid al-Laythî som sade:

”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt i moskén med människorna kom det in tre personer. Två stycken gick till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och en gick därifrån. De ställde sig framför Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). En av dem såg en tom plats i sittningen och satte sig där. Den andre satte sig bakom dem. Den tredje vände sig om och gick. Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var klar sade han: ”Skall jag skall inte berätta för er om de tre personerna? En av dem inhyste hos Allâh, så Allâh inhyste honom. Den andre skämdes, så Allâh skämdes för honom. Den tredje vände sig om, så Allâh vände Sig om från honom.”

Hadîthen bekräftar Allâhs inhysning som är en av Allâhs handlingsegenskaper. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En av dem inhyste hos Allâh, så Allâh inhyste honom.”

Det råder inga tvivel om att Allâhs (´azza wa djall) handlingsegenskaper är bekräftade. Det hör till Hans fullkomlighet att Han gör vad Han vill, hur Han vill och när Han vill. Han gör vad Han vill precis när Han vill och hur Han vill. Det hör till Hans fullkomlighet.