Allâhs högra hand

Publicerad: 2011-01-29
Författare: Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd
Källa: at-Tuhfah as-Saniyyah, sid. 41-42

 

Allâhs högra hand är en bekräftad egenskap. Han har två verkliga händer. I en av Muslims rapporteringar bekräftas både Allâhs högra och vänstra hand. Det finns lärda som säger att den formuleringen är obekräftad och att den bekräftade formuleringen är ”Hans andra hand” istället för ”högra”.

I vilket fall som helst motsätter sig inte denna formulering formuleringen:

”Båda min Herres händer är högra.”1

De lärda har förklarat profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avsikt med hadîthen, nämligen att man inte skall få för sig att det finns en brist i den andra handen. Vissa kan få för sig att den vänstra eller andra handen inte är lika fullkomlig som den högra.

Allâhs högra hand är bekräftad i Qur’ânen och Sunnah. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara [som] en nypa [grus] för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad [människor] sätter vid Hans sida!”2

I denna vers avvisas Mu´attilah som säger att en bekräftad hand fordrar liknelse med skapelsen. Hur kan en förnuftig person som funderar på den här versen och läser hur Allâhs hand beskrivs på detta väldiga och fullkomliga sätt komma fram till att det innebär liknelse med skapelsen om man bekräftar Allâhs hand som en verklig hand?

Dessutom behöver ett gemensamt namn på två saker inte innebära att deras realia är likadan. Om fallet är sådant skapelserna emellan, är skillnaden ännu större mellan Skaparen och skapelsen.

1 Muslim (1827).

2 39:67