Allâhs högra hand är full

3045 – Ahmad bin Manî´ berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Muhammad bin Ishâq underrättade oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs (´azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. Vad säger ni om att Han har skänkt uppehälle alltsedan Han skapade himlarna och jorden utan att något som finns i Hans högra hand har reducerats? Hans tron är ovanpå vattnet och i Hans andra hand ligger vågen som Han sänker och höjer.”1

Denna hadîth är god och autentisk och tolkar versen:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَا

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar som Han vill.”2

Hadîthen har återberättats av imamerna. Vi tror på den som den har framförts utan tolkning eller föreställning. Så sade flera imamer däribland Sufyân ath-Thawrî, Mâlik bin Anas, Ibn ´Uyaynah och Ibn-ul-Mubârak; de skall återberättas och betros utan att föreställas.

1al-Bukhârî (4684), Muslim (993), Ahmad (2/242) och ad-Dâraqutnî i ”Kitâb-us-Sifât” (15).

25:64