Allâhs händer är inte som skapelsernas händer

as-Sâbûnî sade:

”De – Ahl-us-Sunnah – anser inte att Hans egenskaper liknar Hans skapelses egenskaper. Således säger de att Han skapade Âdam med Sin hand, vilket Han (subhânah) sade:

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

”Han sade: ”Iblîs! Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?””1

Vad grundar de sig på när de bekräftar de två händerna? De grundar sig på Qur’ânen och Sunnah. Allâh (´azza wa djall) har sagt det och likaså har Hans trovärdige och pålitlige sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrivit sin Herre med två händer. Hans två händer är dock inte som skapelsernas händer:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”2

De bekräftar Allâhs händer utifrån denna princip. De bekräftar att Han har två händer som dock inte liknar skapelsernas händer. Liksom Hans hörsel, syn, förmåga, vilja, resning och nedstigning inte liknar skapelsernas egenskaper liknar inte heller Hans händer skapelsernas händer. Fjärran är Allâh från det! Ibn Khuzaymah (rahimahullâh) sade:

”Liknar en Hand som håller i himlarna och jorden skapelsernas händer?”3

Fjärran är Allâh från det! Finns det någon skapelse som har en sådan hand? Fjärran är Allâh från det! Liksom Hans essens inte liknar skapelsernas essens liknar inte heller Hans egenskaper skapelsernas egenskaper.

138:75

242:11

3Kitâb-ut-Tawhîd, sid. 162-163.