Allâhs hand är över deras händer

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/190)

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

”De som avlägger trohetsed inför dig, avlägger trohetsed inför Allâh – Allâhs hand är över deras händer.”1

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs lojala hand med vilken Han lovat dem godhet är över deras händer.”

as-Suddî sade:

”De tog i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hand och lovade honom trohetsed. Allâhs hand är dock över deras händer i trohetseden.”

al-Kalbî sade:

”Allâhs favör till dem när Han vägledde dem är högre än deras trohetsed.”

148:10