Allâhs gåva till ungdomen och icke-araben

84 – Ibn ´Awn sade:

”När lusten besegrar hjärtat börjar mannen bli förtjust i det som han förr brukade förkasta.”

85 – al-Fudhayl sade:

”Slaven förblir dold till dess att han börjar anse sitt fula vara fint.”

86 – Abûl-´Âliyah sade:

”Det finns två verser i Allâhs skrift som är hårdast mot dem som tvistar om Qur’ânen:

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

”Ingen utom de otrogna ifrågasätter Allâhs uppenbarelser.”1

ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

[De skall straffas] därför att det är Allâh som i Skriften uppenbarar sanningen, och de som sätter sin mening emot Skriften har drivit sitt motstånd för långt.”2

87 – Art’ah bin al-Mundhir sade:

”Hellre ser jag min son vara en syndare än en person som följer sin lust.”

88 – Abû Ishâq al-Fazârî sade:

”Hellre sitter jag med nasaréerna i deras kloster än i en cirkel där folk tvistar om sin religion.”

89 – Sa´îd bin Djubayr sade:

”Hellre att min son umgås med en syndig och slug Sunnî än med en from innovatör.”

90 – Det sades till Mâlik bin Mighwal att hans son leker med fåglar varpå han sade:

”Förhoppningsvis distraherar de honom från att umgås med en innovatör.”

91 – Ibn Shawdhab sade:

”Det hör till Allâhs gåva till ungdomen och icke-araben som har blivit religiösa att Han vägleder dem till en person som följer Sunnah så att han får dem att följa den. Ungdomen och icke-araben tar från den som hinner först fram till dem.”

92 – ´Amr bin Qays al-Malâ’î sade:

”Om du ser en ungdom växa upp med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah så skall du hoppas på honom. Om du ser honom med Ahl-ul-Bid´a så skall du tappa hoppet om honom. Ungdomen blir det han var från första början.”

93 – ´Amr bin Qays sade:

”Ungdomen växer helt klart. Om han föredrar att sitta med de lärda så håller han på att klara sig. Och om han föredrar något annat så håller han på att gå under.”

94 – Hammâd bin Zayd sade:

”Yûnus sade till mig: ”Hammâd! Oavsett i vilket dåligt tillstånd jag ser en ungdom så tappar jag inte hoppet om hans godhet förrän jag ser honom med en innovatör. Först då vet jag att han har gått under.”

140:4

22:176