Allâhs fullkomliga tålamod

Publicerad: 2010-03-09
Författare: ´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)
Källa: al-Fatâwâ as-Sa´diyyah, sid. 22

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i den autentiska hadîthen:

”Ingen är tålmodigare än Allâh. De tillskriver Honom avkomma medan Han helar dem och skänker dem uppehälle.”1

Den fullbordade och fullkomliga perfektionen tillkommer Allâh (ta´âlâ). Detta är bekräftat av föreskriften och intellektet. Denna perfektion gäller alla Hans namn och egenskaper. Till denna perfektion hör Tålamodet. Detta tålamod som nämndes av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är inte likt något annat tålamod. Hans tålamod är av en fullkomlig styrka och en väldig kraft. Det konfronteras av underkuvade skapelsers värsta förolämpningar och oförskämdheter.

De kan inte undkomma Hans styrka. Alla deras tal, uppehälle och behov hänger på Allâh. De anskaffar sig ingenting utan Hans givmildhet. Han helar dem och skänker dem uppehälle. Det går inte ett ögonblick utan att de omges av Hans generositet.

Han öppnar ångerns portar till dem, underlättar vägarna till den och kallar dem till den. Han talar om för dem att Han skall förlåta dem deras väldiga synder och föra in dem i  lycksaligheten om de bara de ångrar sig.

Prisad vare den Ömme, den Tålmodige.

1 Muslim (2804).