Allâhs förbund med profeterna om Muhammad

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

”Minns att Allâh erbjöd er Sitt förbund genom profeterna. [Han sade:] ”Jag har låtit er få del av uppenbarelse och visdom. [En gång] skall ett sändebud komma till er med bekräftelse av den sanning som [redan] är i er hand; då skall ni tro på honom och stödja honom.” [Och Han] sade: ”Är det ert beslut att ingå förbund med Mig på denna grund?” De svarade: ”Ja, det är vårt beslut.” Han sade: ”Vittna då om detta; Jag skall vittna med er.”1

Härmed förklarar Allâh att Han slöt ett förbund med profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) om att varje sändebud som upplever ett annat sändebud stödjer honom, tror på honom och hjälper honom. Det har gällt från det första av dem till det sista av dem. De accepterade det, godtog det och höll sig till det. Det bevisar att Han (djalla wa ´alâ) befallde dem och förpliktigade dem det och slöt ett förbund med dem om det. Däri finns ett samarbete om fromhet och gudsfruktan samt framhävning av och kall till sanningen så att allting är klargjort för människorna i förhållande till sändebudens (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) budskap.

Till Allâhs förbund med sändebuden hörde att om Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom medan de levde skulle de bekräfta honom och tro på honom.´Alî och Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâh slöt ett förbund med varje profet om att tro på Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och stödja honom om han kom när de levde.”

Detta gällde alla profeter, men Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som är den siste profeten och deras ledare och predikare när de samlas, har mer rätt till att bli bekräftad och betrodd. Ty han är den siste profeten och det sista sändebudet och han är sänd till alla människor och djinner. Det hör till hans utmärkande drag att Allâh skickade honom till alla människor och djinner, röda som svarta, araber som icke-araber. Den som följer honom får heder, lycka och ett berömvärt slut. Och den som avviker från hans väg hamnar i helvetet – vi ber Allâh skydda oss mot det.

13:81