Allâhs fingrar

Publicerad: 2008-12-14
Författare: Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî (d. 360)
Källa: ash-Sharî´ah, sid. 321-327

262 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människornas hjärtan är sannerligen alla mellan två av den Nåderikes fingrar.”1

263 – Bishr bin al-Hârith sade:

”Djahmiyyah bemöter dess hadîther arrogant.”

264 – ´Abdullâh bin Mas´ûd berättade att en jude kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

”Abûl-Qâsim, sannerligen kommer Allâh att bära skapelserna på ett Finger, himlarna på ett Finger, jordarna på ett Finger, havet på ett Finger och  stjärnorna på ett Finger.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började då skratta som tecken på bekräftelse till dess att hans kindtänder syntes och då uppenbarade Allâh (´azza wa djall):

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra  Hand.””23

265 – Yahyâ bin Sa´îd sade:

”Däri lade Fudhayl bin ´Iyâdh till från Mansûr, från Ibrâhîm, från ´Abîdah, från ´Abdullâh som sade:

”Han skrattade som tecken på bekräftelse.””

266 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer Allâh (´azza wa djall) att ta tag i jordarna. Himlarna kommer att ligga hoprullade i Hans högra Hand. Därefter skall Han säga: ”Jag är Konungen! Var är jordens konungar?””4

267 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skänker en god välgörenhet – och Allâh (´azza wa djall) är god och tar endast emot gott – utan att den Nåderike (tabârak wa ta´âlâ) tar den med Sin högra Hand, även om det vore en dadel. Därefter växer den i den Nåderikes Handflata till dess att den blir större än ett berg.”5

1 Muslim (2654), Ahmad (2/168), Ibn Hibbân (902) m fl.

2 39:67.

3 al-Bukhârî (4811), Muslim (2786), at-Tirmidhî (3238) m fl.

4 al-Bukhârî (4812), Muslim (2787), Ahmad (2/374) m fl.

5 al-Bukhârî (1410), Muslim (1014), at-Tirmidhî (661) m fl.