Allâhs fienders dogm

Djahmiyyahs, Allâhs fienders, dogm:

1776 – Ahmad bin Muhammad bin ´Abdillâh bin Sadaqah berättade för oss: Bishr bin Khâlid al-´Askarî berättade för mig: Yahyâ bin Âdam berättade för oss: Abû Bakr bin Abî ´Ayyâsh sade till mig:

Djahmiyyah försöker säga att ingenting finns ovanför himlen.”

1781 – ´Abdullâh bin Ahmad underrättade oss: ´Alî bin Muslim berättade för mig: Sulaymân bin Harb berättade för oss: Jag hörde Hammâd bin Zayd nämna Djahmiyyah och säga:

De försöker säga att ingenting finns ovanför himlen.”