Allâhs eviga kunskap om vem som kommer att följa profeten

Publicerad: 2011-07-02
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (1/380)

 

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

”Och Vi har gjort er till ett mittens samfund, för att ni skall stå som vittnen mot alla människor och sändebudet vara vittne mot er. Den böneriktning som du [Muhammad] förut iakttog gav Vi dig enbart för att Vi skall veta vem som följer sändebudet och vem som vänder honom ryggen.”1

Beträffande Allâhs ord ”… för att Vi skall veta…”, vet Allâh (djalla wa´alâ) redan vem som kommer att lyda och vem som inte kommer att göra det. Här, och i liknande verser, betyder kunskap den kunskap som belöning och straff baseras på. Allâhs (ta´âlâ) föregående kunskap om tjänarna är inget som belöning och straff baseras på förrän de blir ålagda. Efter att Allâh har ålagt dem, kommer belöning och straff in i bilden. Han som håller med belönas och han som inte gör det straffas. Man skall inte få för sig att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) känner till något först efter att det har skett. Det stämmer inte. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) känner till allting innan det sker.

1 2:143