Allâhs eviga kunskap om grottfolkets uppfattningar

Publicerad: 2011-07-02
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm (al-Kahf, sid. 23-24)

 

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا

”Därpå tillslöt Vi deras öron i grottan under många år, och så till sist väckte Vi dem. Därefter återupplivade Vi dem för att veta vilken av de två uppfattningarna som visade störst förståelse för frågan hur länge de blev kvar [i grottan].”1

Allâhs ord ”… för att veta…” kan vara problematiskt. Visste inte Allâh (´azza wa djall) detta innan? Håll fast vid din kunskap att det finns två syften med detta uttryck:

Det första: Kunskap som står för syn, offentlighet och bevittning. I detta fall betyder frasen ”… för att se…”. Det är allmänt känt att kunskap om det som kommer att hända inte är som kunskap om det som har hänt. Allâhs (´azza wa djall) kunskap om något innan det äger rum är kunskap om något som kommer att hända, medan Hans kunskap om något efter att det har ägt rum är kunskap om det som har hänt.

Det andra: Kunskapen som avses i versen är den som belöningen baseras på. I detta fall betyder versen ”… för att veta för att belöna…”. Detta är precis som Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ

”Helt visst skall Vi sätta er på prov så att Vi vet vilka bland er som vill sträva och kämpa…”2

Allâh vet innan Han prövar oss vilka som kommer att vara lydiga och vilka som kommer att vara olydiga. Dock har varken belöning eller straff något med den kunskapen att göra.

Angående det som äger rum i förhållande till Allâh, finns det ingen skillnad mellan Hans kunskap om det som sker och det som har skett. Allt det är likadant [i förhållande till Honom]. Vad gäller oss, stämmer det att vi vet vad som kommer att ske baserat på en trovärdig underrättelse. Vår kunskap om det är dock inte densamma som efter att ha upplevt det och sett det. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i den autentiska hadîthen:

”Underrättelse är inte som upplevelse.”3

1 18:11-12

2 47:31

3 Ahmad (2447). Autentisk enligt al-Albânî i ”at-Tahâwiyyah”, 401.