Allâhs egenskaper får inte anropas

Fråga: Vad är domen för att säga ”O Allâhs ansikte!” Är det tillåtet?

Svar: Det är inte tillåtet att anropa en egenskap som exempelvis ”O Allâhs nåd! O Allâhs ansikte!” Det är den beskrivne (subhânah) som skall anropas med exempelvis ”O Allâh!”. Likaså kan man göra Tawassul till Allâh via Hans egenskaper eller namn.