Allâhs egenskaper är olika skapelsens egenskaper

Fråga: Angående sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Allâh skapade Âdam i Sin skepnad.”1

Svar: I en skepnad som på alla sätt och viss bara tillkommer Allâh (djalla wa ´alâ). Âdam hörde, såg, talade och hade ett ansikte. Allâh hör, ser, talar och har ett ansikte. Allâhs ansikte är dock inte som skapelsens ansikte. På samma sätt är inte Hans skepnad som skapelsens skepnad. Hans kunskap är inte som skapelsens kunskap. Hans tal är inte som skapelsens tal och så vidare. Skapelsens skepnad är lämpad efter skapelsen. Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) skepnad är lämpad efter Honom. Det är liksom hadîthen:

”När Han (subhânahu wa ta´âlâ) kommer till dem i Sin skepnad faller de ned i Sudjûd för honom.”2

1al-Bukhârî (6227) och Muslim (2841).

2al-Bukhârî (6573) och Muslim (1829).