Allâhs beslut ändras inte

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 45-46

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

70 – Slaven ska veta att Allâh har alltid vetat allting om Sin skapelse. Han har bestämt allt definitivt och ingen kan häva, sinka, avlägsna, ändra, skifta, reducera eller addera något av Hans skapelse i Hans himlar eller på Hans jord.

71 – Det hör till trons dogmer, vetskapens fundament och erkännandet av Allâhs (ta´âlâ) suveräna rätt till dyrkelse och Hans herravälde. Han (ta´âlâ) sade i Sin skrift:

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

Han som har skapat allt och gett det dess rätta utformning.”1

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا

Allas öden formas av Allâhs beslut.”2

72 – Ve den vars hjärta ter sig sjukt gentemot ödet. Via sin inbillning har han försökt utforska det doldas gömda hemlighet och slutat som en syndig lögnare.

FÖRKLARING

Författarens (rahimahullâh) ord avvisar extrema Mu´tazilah som dementerar Allâhs (ta´âlâ) eviga kunskap. Enligt dem saknar Allâh vetskap om slavarnas handlingar till dess att de har gjort dem. Fjärran är Allâh från deras dogm! Allâh (ta´âlâ) sade:

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Skulle inte Han, Skaparen, känna det som Han har skapat, Han, den Outgrundlige som genomskådar allt, som är underrättad om allt?”3

Detta hör till trons dogmer, det vill säga den angivna tron på ödet och Allâhs eviga kunskap om alltet. Författaren (rahimahullâh) sade:

”… och erkännandet av Allâhs (ta´âlâ) suveräna rätt till dyrkelse och Hans herravälde.”

Ens dyrkelse av Allâh allena och tro på Hans herravälde fulländas inte förrän man tror på Allâhs (ta´âlâ) egenskaper. Om det är ett faktum att den som betror en annan skapare än Allâh är avgudadyrkare, vad är han då om han anser att alla skapar sina egna handlingar? Således är Qadariyyah detta samfunds zoroastrier. Författaren (rahimahullâh) sade:

”Via sin inbillning har han försökt utforska det doldas gömda hemlighet och slutat som en syndig lögnare.”

Ödet är Allâhs hemlighet i Hans skapelse. Den som ter sig på det viset vill skaffa sig vetskap om det dolda. Allâh (ta´âlâ) sade:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ

Han känner det som är dolt, men Han låter ingen få insikt i Sina hemligheter utom det sändebud som Han är nöjd med.”45

**

125:2

233:38

367:14

472:26-27

5Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah (2/363-364) av Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî.