Allâhs befästning kommer inte på tal

Publicerad: 2010-09-20
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (542)

Fråga: Beträffande Allâhs resning över tronen; menar du att Allâh är fast (مستقر) ovanför tronen?

Svar: Det är inte tillåtet att använda sig av termer som inte nämns i Sharî´ah. Det är inte tillåtet att beskriva Allâh som fast. Befästningen (الإستقرار) är för det första en mänsklig egenskap. För det andra har vår Herre (´azza wa djall) inte beskrivit Sig själv med den så att vi skall kunna säga att det är en befästning som passar Hans majestät och fullkomlighet, vilket vi säger om resningen. Vi beskriver endast Allâh såsom Han har beskrivit Sig själv samtidigt som vi nekar alla brister:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.1

142:11