Allâhs barmhärtighet skiljer sig från skapelsernas barmhärtighet

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

”Säg: ”Herre! Förlåt mig och förbarma Dig över mig! Du är den barmhärtigaste av de barmhärtiga!”1

Allâhs barmhärtighet är en egenskap vars resultat syns på Hans skapelser som Han förbarmar Sig över. Superlativen i Hans ord:

وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

”Du är den barmhärtigaste av de barmhärtiga!”

beror på att även skapelserna kan förbarma sig över varandra. Allâhs barmhärtighet skiljer sig tvivelsutan från Hans skapelses barmhärtighet på samma sätt som Hans essens och alla andra egenskaper skiljer sig från skapelsernas essenser och egenskaper.

123:118