Allâhs avsky är djupare

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/93)

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ

Men för de otrogna skall förkunnas: ”Allâhs avsky för er är djupare än den avsky ni nu känner för er själva, ni som alltid avvisade alla uppmaningar att anta tron.”1

När de otrogna befinner sig i Elden på Domedagen och får syn på sina synder och straffet, börjar de avsky sig själva. Då sägs det till dem:

لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ

”Allâhs avsky för er är djupare än den avsky ni nu känner för er själva, ni som alltid avvisade alla uppmaningar att anta tron.”

Det betyder att Allâh avskydde er mer när ni levde jordelivet och blev kallade till tron som ni avvisade, än den avsky ni känner för er själva idag när ni är omgivna av straff.

140:10