Allâhs ankomst bevisar Hans nedstigning

Publicerad: 2011-07-09
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 39-40

 

Det finns mångfaldiga hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Herrens ankomst på Domedagen. Detsamma gäller Hans ankomst till paradisets invånare om fredagarna. Det är ett av argumenten som Salaf använde sig av mot dem som förnekar hadîthen [om nedstigningen]. De förklarade för dem att Qur’ânen bekräftar hadîthens betydelse. På det viset argumenterade exempelvis Ishâq bin Râhûyah mot vissa Djahmiyyah när de var hos prinsen av Khurâsân ´Abdullâh bin Tâhir. Abû ´Abdillâh ar-Ribâtî berättade:

”En dag satt jag i ´Abdullâh bin Tâhirs sittning och Ishâq bin Râhûyah var på plats. Han blev frågad om hadîthen om nedstigningen är autentisk. Han svarade: ”Ja.” Då sade vissa av ´Abdullâhs män: ”Abû Ya´qûb! Menar du att Allâh stiger ned varje natt?” Han svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Hur stiger Han ned?” Han svarade: ”Bekräfta först att Han är uppe. Därefter skall jag beskriva nedstigningen.” Mannen sade: ”Jag bekräftar att Han är uppe.” Ishâq sade: ”Allâh (ta´âlâ) sade:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”Och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1

Då sade prins ´Abdullâh bin Tâhir: ”Detta är på Domedagen.” Ishâq svarade: ”Må Allâh stärka prinsen! Vad hindrar Honom som kommer på Domedagen från att komma idag?”

1 89:22