Allâhs allmänna och specifika barmhärtighet

Allâh är beskriven med en allmän barmhärtighet och en specifik barmhärtighet.

Den allmänna barmhärtigheten omfattar både den fromme och den syndige, det talande och det stumma. Den omfattar faktiskt alla skapelser när de skapas, bildas, lever, dör, försörjs, tillfrisknar, skonas, tryggas och stabiliseras. Allt det är ju en gåva från Allâh (´azza wa djall)! Allt det är ju en allmän barmhärtighet från Allâh. Med den nåden förser Han Sina lydiga och olydiga slavar, ansvariga och oansvariga slavar, talande och stumma slavar.

Namnet ar-Rahîm är, likt ar-Rahmân, ett annat ädelt namn som bekräftar en egenskap. Det namnet står för en barmhärtighet som endast omfattar de troende. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

”… och Hans barmhärtighet omsluter de troende.”1

Den omfattar i första hand de ädla änglarna, de väldiga sändebuden och profeterna och de rättfärdiga människorna. Alla är de Allâhs troende slavar och lyckade grupp.

133:43