Allâh vill att synder och otro skall förekomma

ad-Dahlawî (rahimahullâh) sade:

”All otro och synd sker för att Han skapar dem och vill att de skall finnas utan att Han behagas av dem.”

Alla synder, stora som små, sker för att Han skapar dem och vill att de skall finnas. Annars hade de aldrig funnits.

Allt gott och ont som sker, sker för att Han (subhânahu wa ta´âlâ) vill så. Det Han vill finns och det Han inte vill finns inte. Det är Han (subhânah) som har skapat otron. Den sker i enlighet med Hans vishet och ingen har rätt att säga emot Honom för det. Han är maktens Konung som gör vad Han vill med Sin makt. Han skadas inte av något på samma sätt som Han inte gagnas av något. Slaven hädar frivilligt och straffas för sin handling eftersom han har förargat sin Herre och därav förtjänat ett evigt straff.

Dock behagas inte Allâh av otro. Han (ta´âlâ) sade:

وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

”Han ser inte otro och otacksamhet hos Sina tjänare med tillfredsställelse.”1

Otron fordrar Hans avsky och avskyn går emot Herrens nöje som är förknippat med tro och fint uppförande. Synden sker inte på Allâhs (ta´âlâ) order, men enligt Hans vilja och inte enligt Hans kärlek. Den sker enligt Hans bestämmelse, men inte enligt Hans nöje. Den sker med Hans skapande, men inte med en framgång från Honom.

139:7