Allâh vet vem som förtjänar vägledning och villfarelse

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/649)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِم عَلِيمًا

”Vad skulle de förlora på att tro på Allâh och den Yttersta dagen och ge av det som Allâh har gett dem för deras försörjning? Allâh känner dem väl.”1

Vad hade de skadats av att tro på Allâh, följa den raka och berömvärda vägen, lämna ögontjäneri till förmån av uppriktighet, tro på Allâh och hopp om paradis för den som gör goda handlingar och skänka välgörenhet i syften som älskas och behagas av Allâh?

وَكَانَ اللّهُ بِهِم عَلِيمًا

” Allâh känner dem väl.”

Han känner till deras sunda avsikter och deras osunda avsikter. Han vet vem som förtjänar framgång varför Han vägleder dem till framgång, leder dem till sunt förnuft och får dem att göra goda handlingar som Han behagas av. Också vet Han vem som förtjänar svek och utstötning från den största, gudomliga majestät; den som utesluts därifrån har helt klart förlorat i de båda liven.

14:39