Allâh vet var paradiset och helvetet ligger

Sammanfattningsvis finns det argumentdugliga bevis för att paradiset är i himlen. Det finns dock inget uttryckligt bevis för var helvetet kommer att finnas. Därför sade ad-Dahlawî (rahimahullâh):

”Paradiset och helvetet är sanna. Allâh har inte sagt var de befinner sig. De är där Allâh (ta´âlâ) vill. Vi omfattar inte Allâhs skapelser med vår kunskap.”

Allâh (ta´âlâ) vet bättre var Hans paradis och helvete befinner sig. Jag ber Allâh om paradiset och ber Honom skydda mig mot helvetet.