Allâh vet med kunskap

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ

”Och Vi skall med kunskap underrätta dem om [allt]; ingenting har gått Oss förbi.”1

I denna givmilda vers finns en uttrycklig avvisning av Mu´tazilah som negerar egenskapernas betydelser. De säger att Allâh (ta´âlâ) är vetande med Sin essens och inte med en egenskap, i det här fallet kunskapen, som upprätthålls av essensen. Detsamma säger de om förmågan, viljan, livet, hörseln, synen och talet. Här bekräftar Han att kunskap är Hans egenskap:

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ

”Och Vi skall med kunskap underrätta dem…”

Likaså sade Han (ta´âlâ):

أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ

”Han har uppenbarat det med Sitt vetande.”2

Dessa är Qur’ânens uttryckliga bevis som avslöjar deras dogms falskhet vars falskhet och motsägelse ingen klok människa betvivlar.

17:7

24:166