Allâh vet alla detaljer

Allâh (subhânah) bevisade på det bästa, tydligaste och riktigaste sättet att Han känner alla detaljer när Han sade:

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

”Vare sig ni håller era åsikter hemliga eller öppet tillkännager dem, vet Han vad som rör sig i ert innersta.”1

Därefter underströk Han kunskapen om det och sade:

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

”Skulle inte Han, Skaparen, känna det som Han har skapat, Han, den Outgrundlige som genomskådar allt, som är underrättad om allt?”2

Detta är ett av de bästa fastställanden som finns. Skaparen måste ju veta vad Han har skapat och bildat. Om ni medger att Han är er Skapare som har skapat era bröst och allt som finns i dem, hur skall då något som Han har skapat vara dolt för Honom? Det här fastställandet är något som Qadariyyah tycker är svårast att förstå. Enligt dem har Allâh inte alls skapat det som finns i brösten. Utmed deras fundament utgör den här versen inget bevis för Hans kunskap om vad som finns i dem. Således avfärdade extrema Qadariyyah Hans kunskap varför samtliga Salaf gjorde Takfîr på dem.

Versen kan betyda två saker:

1 – Vet inte Skaparen som skapar?

2 – Vet inte Skaparen vad Han har skapat och bildat?

Därefter avslutade Han argumentet med två namn för att poängtera argumentet:

1 –اللَّطِيفُ är Han vars skapande och vishet är så precisa och detaljerade att intellektet inte kan föreställa sig dem.

2 –الْخَبِيرُ är Han som känner till det dolda lika väl som Han känner till det uppenbara.

167:13

267:14