Allâh var med profeten och Abû Bakr

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (15/122)

Muslim sade:

2381 – Zuhayr bin Harb, ´Abd bin Humayd och ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân ad-Dârimî berättade för oss: Habbân bin Bilâl berättade för oss: Hammâm berättade för oss: Thâbit berättade för oss: Anas bin Mâlik berättade för oss att Abû Bakr as-Siddîq sade till honom:

När vi var i grottan tittade jag upp och såg avgudadyrkarnas fötter. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Om någon av dem skulle tittat ned på sina fötter hade han sett oss.” Han sade: ”Abû Bakr! Vad tror du om två stycken med vilka Allâh är den tredje?”

Det vill säga att Allâh var den tredje med stöd, hjälp och skydd. Det sällskapet hamnar under Hans (ta´âlâ) ord:

إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

Allâh är med dem som fruktar och som gör det goda och det rätta.”1

Versen bevisar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väldiga tillit till och med i den situationen. Den klarlägger också en av Abû Bakrs (radhiya Allâhu ´anh) största förträffligheter. Ty han offrade sig själv och lämnade familj, egendom och ledarskap för att kunna lyda Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vara med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ta avstånd från folk för hans skull. Dessutom skyddade han profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med sin egna kropp.

116:128