Allâh vägleder, varken Mâlik eller al-Layth

Ibn Wahb sade: ´Abdul-Djabbâr bin ´Umar berättade för oss att Rabî´ah sade:

”Det kommer att finnas kunskap i det landet så länge den korte är där.”

Det vill säga ´Amr bin al-Hârith.

Harmalah berättade att Ibn Wahb sade:

”Fyra personer vägledde oss inom kunskapen, två i Egypten och två i al-Madînah: ´Amr bin al-Hârith och al-Layth bin Sa´d i Egypten och Mâlik och Ibn-ul-Madjishûn i al-Madînah. Hade det inte varit för dem skulle vi varit vilsna.”

Nej! Hade det inte varit för Allâh skulle vi varit vilsna. Allâh! Hade det inte varit för Dig skulle vi inte varit vägledda.