”Allâh tittar inte på den sneda raden”

Fråga: Vi hör ofta hur imamerna i moskéerna säger i samband med korrigering av raderna:

”Allâh tittar inte på den sneda raden.”

Är det en hadîth eller bara ett uttalande?

Svar: En sned rad är tvivelsutan en nedsatt rad. De bedjande syndar om de inte rättar raderna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hotade dem som inte rättade raderna och sade:

”Allâhs slavar! Antingen rättar ni era rader eller också skiljer Allâh på era ansikten.”

Beträffande hadîthen:

”Allâh tittar inte på den sneda raden.”

så är den inte autentisk.