Allâh tittar inte på den oberörde mannen

2561 – ´Amr bin ´Alî underrättade oss: Yazîd bin Zuray´ berättade för oss: ´Umar bin Muhammad berättade för oss, från ´Abdullâh bin Yasâr, från Sâlim bin ´Abdillâh, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Tre personer tittar inte Allâh (´azza wa djall) på på Domedagen; den olydige mot sina föräldrar, den maskulina kvinnan och den oberörda personen.”

FÖRKLARING

as-Suyûtî sade:

”… den maskulina kvinnan…“ – Det är en kvinna som tar liknelsen av män i deras klädsel och skepnad. Däremot är det berömvärt att hennes kunskap och åsikt är som männens.

“… den oberörda personen.” – Det är en man som inte är svartsjuk på sin familj.”

as-Sindî sade:

“”… den olydige mot sina föräldrar…” – Det är personen som inte lever upp till sina föräldrars rättigheter.

”… den maskulina kvinnan…“ – Det är en kvinna som tar liknelsen av män i deras klädsel och skepnad. Däremot är det berömvärt att hennes kunskap och åsikt är som männens.

“… den oberörda personen.” – Det är en man som inte är svartsjuk på sin familj.”