Allâh talar utmed Sin vilja och förmåga

De första i islam som förnekade att Allâh närmar Sig skapelsen var Djahmiyyah och de Mu´tazilah som höll med dem. De förnekade även egenskaperna och högheten över tronen. Sedan kom Ibn Kullâb och motsatte sig dem och bekräftade egenskaperna och högheten över tronen. Däremot höll han med dem om att Allâh inte beskrivs med frivilliga egenskaper. Således innoverade han sin åsikt om Qur’ânen och sade att Qur’ânen är evig och att Allâh inte har uttalat den utmed Sin förmåga. Det känns inte till att någon från Salaf har sagt det. Faktum är att det har rapporterats mångfaldigt från dem att Qur’ânen är Allâhs tal och att den är inte är skapad och att Allâh har uttalat den utmed Sin vilja och förmåga, vilket nämns i många böcker.