Allâh talar när Han vill och hur Han vill

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh (ta´âlâ) vill uppenbara en fråga, talar Han med uppenbarelsen. Då börjar himlarna skaka utav rädsla för Allâh (´azza wa djall).”1

Denna hadîth avvisar Ashâ´irah som säger att Allâh inte talar efter Sin vilja och att Hans tal istället är ett evigt tal som hörseln och synen.

Häri finns bevis för att Talet äger rum vid olika sammanhang. Det drar inte ned på Allâhs fullkomlighet att säga att Allâh talar vad Han vill, hur Han vill och när Han vill. Faktum är att det bevisar Hans fullkomliga egenskaper. Däremot är det en brist att säga att Han varken talar med bokstäver eller röst och att det är ett tal som upprätthålls av sig själv.

1 Ibn Abî ´Âsim (515).